JDEVELOPER-OAF TÜRKÇE AYARI

Share Button

Oracle Application Framework geliştirmesi yaparken Jdeveloper’da sorunsuz bir şekilde Türkçe çalışabilmek için aşağıdaki adımların uygulanması gerekiyor.

1. İlgili JDeveloper Patch’nin açıldığı dizine gidilir. Daha sonra jdevbin/jdev/bin klasörüne geçiş yapılır. Bu dizinde JDeveloper’ın konfigürasyon ayarlarının tutulduğu jdev.conf dosyası notepad veya notepad++ programı ile açılır.

jdevbin/jdev/bin

jdevbin/jdev/bin

2. Açılan jdev.conf dosyasının en altında aşağıdaki iki satır eklenir ve kaydedilir.

jdev.conf

jdev.conf

3. JDeveloper açılır. Aynı iki komutun Java Virtual Machine(JVM)’nin Java Ayarlarına da eklenmesi gerekmektedir. Bunun için daha önceden oluşturduğunuz projeye sağ tıklanır. Project Properties (Proje Özellikleri) açılır. Run/Debug bölümüne geçiş yapılır. Default konfigürasyona Edit denilir ve JVM için Java Options bölümünün sonuna aşağıdaki komut eklenir.

Project Özellikleri

Project Özellikleri

Run/Debug Edit

Run/Debug Edit

JVM java Options

JVM java Options

4. Yukarıda yapılan ayarlar oluşturacağınız BC4J (View Object, Entitiy Object, Application Module, View Link, Assoc..) objelerinizin içinde yer alan Attribute’larda geçen İ harfi sorununu çözecektir. Ancak java dosyalarınızın içinde Türkçe karakter sorun yaşanmaması için aşağıdaki ayarların da yapılması gerekmektedir.

5. Java dosyalarında Türkçe karakterlerin düzgün gözükmesi için JDeveloper’ın genel tercihlerinden Türkçe karakter destekleyen bir Encoding olan Cp1254 veya windows-1254 seçilir. Bunun için Tools->Preferences->Environment bölümünde bulunan encoding alanı değer listesinden ilgili encoding seçilir.

"Tools-

Environment Encoding

Environment Encoding

6. Derlenen java dosyalarının encoding olarak unix ortamlarda da Türkçe karakterleri göstermesi için Compiler Encoding ayarı da windows-1254 olarak seçilir. Bunun için Project Properties->Compiler bölümüne gidilir. Character Encoding değer listesinden windows-1254 olarak seçilir.

"Project

windows-1254

7. JDeveloper yeniden başlatılır ve Türkçe ayarlar hazır hale gelmiş olur.

Not: Bu işlemleri proje ortasında yaparsanız, daha önceden oluşutrduğunuz java dosyalarınızın ve BC4J XML dosyalarınızın bozulma ihtimali vardır. Ancak elle düzeltme imkanı mevcuttur.