OAF Region – Workflow İlişkisi

Share Button

Merhaba,

Workflow bildirim mesajları içerisinde daha çok PL/SQL ile üretilmiş HTML dokümanlar veya direk olarak mesaj içeriğine yazımlar uygulanmaktadır. Bu yazıda ise az bilinen Oracle Workflow bildirim mesajları içerisine OAF Region ekleme işlemini örnekleyeceğim.

Öncelikle daha önceden yaptığımız OAF sayfa örneğini kopyalayıp ayrı bir Standalone Region haline getireceğiz. İlgili örneği yapmayanlar veya tekrar bakmak isteyenler buradan ulaşabilirler.

Bu örnek için aşağıdaki işlemler adım adım uygulanır;

1. JDeveloper açılır ve webui paketine sağ tıklanıp New seçilir.

oawf1

 

2. Web Tier -> OA Components -> Region seçilerek OK tıklanır.

oawf23. Yeni Region bilgileri aşağıdaki gibi girilir.

Name Package Style
XxTableDmlRN xxntc.oracle.apps.per.aniltablo.dml.webui stackLayout

oawf3

4. Region oluştuktan sonra aşağıdaki özellikleri değiştirilir. Controller Class yeni oluşturulur ve daha önceki örnekten kopyalanır.

Özellik Değer
Controller Class xxntc.oracle.apps.per.aniltablo.dml.webui.XxTableDmlRNCO
AM Definition xxntc.oracle.apps.per.aniltablo.dml.server.XxTableDmlAM
Standalone false

Controller Class:

5. Sayfa elementleri daha önce yapılan örnekte yer alan XxTableDmlPG sayfasından kopyalanır.

oawf4

oawf5

oawf6

oawf76. Proje derlenir. Sayfa aşağıdaki bat komutu ile veritabanına yüklenir. (Ben patch içerisinde bulunan C:\DemoOAF\jdevbin\oaext\bin dizininde bulunan import.bat kullandım)

7. Projenin class dosyaları ve bc4j xml dosyaları FTP ile sunucuya aktarılır.

8. EBS içerisinde ekran fonksiyonu tanımlanır.

Fonksiyon Kullanıcı Adı Fonksiyonu Tip Web HTML
XX_DML_TABLE_RN XX_DML_TABLE_RN SSWA jsp fonksiyonu OA.jsp?page=/xxntc/oracle/apps/per/aniltablo/dml/webui/XxTableDmlRN

oawf8

 

oawf9

oawf109. Workflow Builder açılır ve yeni bir Item Type oluşturulur.

Internal Name Display Name Description
XXOAFTST XXOAFTST XXOAFTST

oawf11

10. Yeni bir Process oluşturulur.

Internal Name Display Name Description
XXOAFTST_PRC XXOAFTST_PRC XXOAFTST_PRC

oawf12

oawf1311. Bir adet Performer Attribute yani bildirimin gideceği Role değerini SET edilecek değişken oluşturulur.

Internal Name Display Name Description Type Default Type Default Value
XX_PERFORMER XX_PERFORMER XX_PERFORMER Text Constant NTC_ANIL

oawf14

oawf15

12. Bir adet mesaj oluşturulur.

Internal Name Display Name Description
XX_OAF_MSG XX_OAF_MSG XX_OAF_MSG

oawf17

oawf1813. Mesaj Altına yeni bir Attribute oluşturulur.

Internal Name Display Name Description Type Source Frame Target Default Type Default Value
XX_OAF_REGION XX_OAF_REGION XX_OAF_REGION Document Respond New Window Constant JSP:/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XX_DML_TABLE_RN

oawf19

oawf20

 

14. Mesaj Body ve Subject Bölümü değiştirilir.

oawf21

 

15. Yeni bir Notification oluşturulur.

Internal Name Display Name Description Result Type  Message Performer Type Performer Value
XX_OAF_NOTIF XX_OAF_NOTIF XX_OAF_NOTIF <None> XX_OAF_MSG Item Attribute XX_PERFORMER

oawf22

oawf27

 

16. START ve END fonksiyonları aşağıdaki gibi oluşturulur.

oawf23

oawf24

oawf25

 

17. Process aşağıdaki gibi çizilir.

oawf26

18. Workflow veritabanına kaydedilir.

19. Aşağıdaki PL/SQL kodu ile Workflow başlatılır.

20. Sonuçlar test edilir ve bildirim içerisinde OAF region olduğu görülür. Ekleme, Çıkarma ve kaydetme işlemlerinin çalıştığı test edilir.

21. Test etmek için İş Akışı Yöneticisi Web Uygulamaları sorumluluğu altından Yönetici İş Akışı -> Statü İzleme açılır. Item Type ile arama yapılır ve başaltılan Workflow bildirimi açılır.

oawf28

oawf29

oawf30